Iris Waaling is zwanger van haar tweede kind. Alles lijkt normaal te verlopen, totdat in de negende maand blijkt dat haar baby een zeer ernstige hersenafwijking heeft. Na de vervroegde bevalling belandt baby Gijs in een maalstroom van medische onderzoeken, voorschriften en regels. Een lange periode van onzekerheid volgt. Uiteindelijk komen Iris en haar man Martin met het medisch team tot de conclusie dat Gijs niet verder hoeft. Gijs sterft ruim drie weken na zijn geboorte.

Iris merkte dat het moeilijk was aan familie, vrienden en kennissen uit te leggen wat er zich in die drie weken had afgespeeld, en besloot haar verhaal op papier te zetten. Het resultaat is een indrukwekkend verslag van de gebeurtenissen die zich vlak voor en na de geboorte van Gijs afspeelden; de talrijke bezoeken aan het ziekenhuis, de momenten samen met het kind, het voortdurende overleg met de artsen en de manier waarop dit alles haar persoonlijke leven beïvloedde. Een centrale rol is weggelegd voor de 'achtbaan van gevoelens' waarin Iris zich gedurende deze weken bevond; het verdriet, de wanhoop en de zorgen om het bestaan van haar kind, maar vooral ook de liefde voor Gijs en het geluk dat ze voelde in de momenten die zij met hem doorbracht.

Het boek is in opdracht van Stichting Ommelanden gemaakt door REGIO-Projekt Uitgevers. Het is te bestellen door overmaking van € 6.00 op giro 9066322 tnv Iris Waaling, onder vermelding van "Gijs" en het postadres waar het boek heen gestuurd moet worden.

volgende:Fragment 1