Het boek "Jenny, een baby voor heel even" is pas uitgegeven. Het is te bestellen door overmaken van 5 euro op giro 9066322 tnv Iris Waaling, onder vermelding van "Jenny" en het postadres waar het boek heengestuurd moet worden.

vorige:Recencies