Voorwoord

Hoe vertel je hoe het is om een kind met een ernstige afwijking te krijgen en los te laten? Hoe leg je uit wat er in die drie intense weken is gebeurd? Het gespleten gevoel van genieten van dit nieuwe mensje en de zware zorg om de kwaliteit van zijn leven. De achtbaan van gevoelens die snel wisselen: geluk, verdriet, angst, liefde wanhoop en leven. Keer op keer ontdekken we dat het moeilijk is om over te brengen dat we ondanks alle zorg een hele fijne tijd met Gijs gehad hebben.
Hoe leg je uit wat er gebeurt als je samen tot de conclusie komt dat er voor Gijs geen menswaardige toekomst is. Hoe behoedzaam en voorzichtig alle betrokkenen zijn om de goede keus te maken tussen leven en dood. Een proces wat wordt bemoeilijkt door het vacuŁm rond de huidige euthanasiewetgeving.
De enige manier om het allemaal te vertellen is om iemand stap voor stap mee te nemen langs de weg die we met Gijs gegaan zijn. In dit verhaal is eindelijk gelukt wat in gesprekken nog steeds niet gaat: uitleggen hoe speciaal het leven was van en met onze Gijs.


Iris Waaling

volgende:Hoofdstuk 1